Január 18. – Csütörtök

Engesztelés példaképe, Szent Margit!

Jézus szeretetéért és engesztelésül édes Hazánkért elhagytad a királyi pompát, lemondtál mindenről és Jézus jegyese lettél.

Hozzád folyamodunk, és ma újra oltalmadba ajánljuk Hazánkat, pártfogásodra bízzuk engesztelő hivatásunkat. Ajánlj minket égi Jegyesednek az Ő szeplőtelen Édesanyja, a mi Nagyasszonyunk, a Világ Győzelmes Királynője által. Esedezz szakadatlan, hogy tökéletlen engesztelésünket Jézus tökéletes engesztelő áldozatával egyesítve a Mennyei Atya elfogadja. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen

Ó, Szent Királylány, hazánk engesztelő áldozata!

Te, aki vezeklésül adtad magad értünk, segíts nekünk, hogy népünk karizmája szerint, felismerhessük feladatunkat.

Tündöklő alázatosságoddal beragyogod hazánk egét, mint fénylő csillag világítasz nekünk. Nevedhez méltó igazi Gyöngy lettél a Boldogasszony Koronáján!

Légy velünk e nehéz, és küzdelmekkel teli időszakban!

Segíts imádkozni, segíts jónak lenni, türelmesnek és kitartónak a hitben és a szeretetben!

Fiataljaink számára kérd a tisztaságban való állhatatosságot, s hogy felfedezzék a tiszta és a másokért vállalt áldozatos élet értékét a családban és társadalomban, az egyházban és világban egyaránt!

Köszönjük áldozatos életedet, és kérünk, ne hagyj el minket.

Esedezz népedért, maradj egységben velünk, Boldogasszony hűséges Leánya!

Ékes Virágszál, Fényességes Gyöngy, esedezz népünkért, szép magyar hazánkért.

Tenger bánatunkban légy segítségünkre, fénylő könnyeiddel kelj védelmünkre!

Ámen!