Az eladó kötelességei

a) Az eladó köteles a tőle megvett dolgot a megállapított helyen s időben átadni. Ha az áru más helyre küldendő, a veszélyt rendesen a vevő viseli, hacsak az eladót vétkes hanyagság a szállításban nem terheli, mert ez esetben kártérítésre köteles.

b) Köteles továbbá a jogért s a dolog hiányaiért szavatolni. (Garanciát vállalni.)

A jogért szavatol az eladó, ha a vevőt biztosítja, hogy az áruhoz másnak joga nincs. (Nem lopott dolog.) A dolog hiányaiért szavatol, amennyiben jótáll, hogy az árunak nincs valami rejtett hibája.

Az eladó tehát tartozik feltárni árujának lényeges s általában minden olyan hibáját, melyek azt a vevőre hasznavehetetlenné teszik. A lényegtelen hibákra ellenben, ha azok szembetűnők, még ha kérdik is, akkor sem köteles reámutatni. (Pl. hogy a ló vak vagy sánta.) A lényegtelen rejtett hibákat pedig csakis akkor köteles elárulni, ha eziránt a vevő érdeklődik. De még ez esetben is hallgathat, ha a hibákra való tekintettel máris alacsonyabban szabta meg a vételárt.