A lélek igazi nyugalma

a) „És mondá nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden fösvénységtől, mert senkinek sem függ élete azok bőségétől, amiket bír. Monda pedig hasonlatosságot is nekik: Egy gazdag embernek földe bőséges termést ada. És gondolkodék magában: Mit míveljek? és mondá: Elbontom csűreimet és nagyobbakat építek… Azután mondom lelkemnek: Lelkem, van sok jószágod, sok esztendőre eltéve, nyugodjál, egyél, igyál, vígan lakozzál” (Luk. 12,15). Lelkem nyugodjál, vígan lakozzál! Az élet gondja s művészete a boldog élet. S az út hozzá? Enni, inni, mulatni, gondot, harcot száműzni… élni, alkotni, teremteni, tenni… dolgozni, köveket fejteni, meszet égetni, házakat építeni… uralkodni, kertté változtatni az életet, élvezetet, virágot, illatot teremteni bele? „Vigyázzatok, mert senkinek sem függ élete azok bőségétől, miket bír”; hanem érteni kell magát, éhségét, szomját, lelke szavát; nem szabad a lélek kilátásait az örökkévalóságba elfalazni, a csillagokat stukatúrával elfödni, a hit s remény szárnyait letörni; mert a vak, az elkínzott, az elfojtott élettelj boldogságra nem vezethet. Nem sokat bírni, hanem Istent, erényt, bizalmat, szeretetet átélni, ezek bőségétől függ az élet.

b) Mitől nyugszom meg? „Fideles in dilectione acquiescent illi”, akik híven szeretnek s akik szeretetből hívek, azok nyugszanak meg. Ki kell zárnom: 1. a bűnt, 2. a nyugtalanságot, a lázas kapkodást, megzavarodást, bizalmatlanságot lelkem erős és hű fegyelmezésével. Szorgos hűség az Úrhoz, kicsiben is; érzésben is, hogy meg ne zavarodjék lelkem tiszta folyása; nem akarok egyes benyomásokhoz vagy sötét gondolataimhoz tapadni; terheltség, apathia ellen küzdök; lelkem alakító erő s tud „találni nagy nyugalmat”.

c) „Az Isten pedig mondá neki: Esztelen, ez éjjel számon kérik tőled lelkedet; amiket tehát szereztél, kié lesznek? Igy vagyon, aki… nem gazdag az Istenben.” Isten mondja: esztelen! Az örök bölcseség mondja, mely ápolja, szereti az életet s látja annak szörnyű pocsékolását, s elfajulását. Csak az Istenben, tehát igazságban, szentségben, erkölcsi erőben, szeretetben gazdag élet lehet boldog. Gazdag az, kiben Isten lakik, s kivel világosságát, szépségét, örömét, erejét közli. E kettőt különítsd el mindig: lelked belső világát attól, ami környékez, például ház, állás, ember, s érezd át, hogy te ezek dacára is tudsz világos, derült, meleg lenni. Kérlek, te alakíts életet, s ne várd mástól.