Június 17. Szombat, Jézus Szent Szívének nyolcadában

Ó KEGYES SZŰZ MÁRIA

(Peer-kódex, 16.századi ima)
Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.
Bűn nélkül fogantatál Mert mennyből te adattál.
Anyádtól mikor születtél, Istentől úgy tiszteltettél,
Hogy méhében megszenteltetél, Szeretettel épültettél.

Szűz Mária, ékes viola, Bűnösöknek vigassága!
Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.
Szentháromságnak leánya, Istennek édes anyja,
Gábrielnek mikoron te hivél Szüzességedben épülél,
Malaszttal ottan megtelél.

Csodálatos az szüzesség Kivel érdemléd
Istenséget méhedben Úgy viselhetnéd.
Szűz Mária, ékes viola, Bűnösöknek vigassága!
Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.
Szeplőtelen megmaradál, Jézust ha nekünk adád.

Ó, mely méltó szűz te akkor lől, Mikor istent embert szüléd,
Mert angyalok imádának, Szeretének, tisztelének,
Szolgálának téged. Mindeneknek boldognak hirdetének.
Szűz Mária, ékes viola, Bűnösöknek vígassága!

Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.
Mennyeknek dicsősége, Szenteknek nagy öröme.

Halálod mikor közeledvén Fiad, Jézus úgy szerette,
Hogy halálodra lejöve Angyaloknak, mártíroknak
Pátriárkáknak Mind az szenteknél felette Magasztalál,
Oly örvendetes az te szent fiad Mind örökkön örökké.
Amen

HIMNUSZ SZŰZ MÁRIÁHOZ

Királyi ház szűz gyermeke, Király leánya, jegyese,
kiválasztott az ég Ura már ősidőktől, Mária.
Szeplőtlen tündöklő leány, aranyház, benned nincs hiány,
a Lélek áldón szállt reád, és felszentelt, mint templomát.

A szeretetnek nagy jele, minden jóságnak kútfeje,
igaz fényesség hajnala, az égi Manna sátora.
Az Úrnak háza otthonod, boldog fényesség rád ragyog,
virágot termő Jessze-ág, egek harmatja hull reád.

Ó, tiszta fényű drágagyöngy, tündöklő csillag messze fönt,
mi is lehessünk templomok, tiszták, Lélekben gazdagok.
Urunk dicsérje most imánk, hogy benned, édes Szűzanyánk,
Szentháromság egy Istenünk, oly drága kincset ad nekünk. Amen.