Június 15. Csütörtök, Úrnapja nyolcada

Aquinoi Szent Tamás: Himnusz az Oltáriszentségről

Zengjed, nyelv, a dicsőséges test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes váltságul az emberért
a föld ura, a felséges méh gyümölcse nem kímélt.

Egünk küldte, s nekünk szülte tiszta szűz, szeplőtelen.
Köztünk élt és hinté földre az Igét, mely jót terem;
a csodás szertartással ülte búcsúestjét idelenn.

Mert a végső estebédet tartván ő és társai,
együtt a törvényes étket jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek önmagát osztotta ki.

És a kenyeret testévé igézte az Ige-test
s a bor lett Krisztus vérévé: magyarázni ne keresd!
Hit dolga és igaz szívé, hogy erősen tartsa ezt.

Azért kell e nagy szentséget leborulva áldani
és a régi Szövetséget új rítussal váltani:
pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat, ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad, a Lélek is áldassék!
Ámen

Aranyszájú Szent János imája

Hiszem, Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus,
az élő Istennek Fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket,
akik között az első én vagyok.

A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten Fia;
mert nem mondom ki ellenségeidnek a titkot,
sem csókot nem adok neked, mint Júdás,
hanem mint ama gonosztevő megvallak téged:

Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz, a te országodban.
Emlékezzél meg rólam, Uralkodó, midőn eljössz, a te országodban.
Emlékezzél meg rólam, Szent, midőn eljössz, a te országodban.

Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban
való részesülés, hanem lelkem és testem gyógyulására.
Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök,
valóban a te valóságos és legtisztább tested, s a te valóságos és
elevenítő véred.

Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz bűneim
bocsánatára és az örök életre.
Amen.
(Aranyszájú Szt. János)

Nagy Szent Gertrúd imája az Oltáriszentséghez

Üdvözlégy, áldott légy, ó legszentebb Oltáriszentség!
Annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, por a
levegőben, vízcsepp a tengerben és homokszem a földön!
Légy áldott annyiszor, ahány virág van tavasszal, gyümölcs nyáron,
hulló falevél ősszel, hópehely télen s ahány teremtmény van az égen
és a földön!
Méltó vagy erre én Istenem, aki a kenyér és bor színe alá rejtőzöl.

Üdvözlégy, áldott légy, ó legszentebb Oltáriszentség, annyi
dicsérettel, amennyit csak minden angyal és minden ember műveivel
és cselekedeteivel, szívének vágyával, agyának gondolatával,
kimondott szavaival zengeni tud.
Méltó vagy erre én Istenem, aki szent testeddel és véreddel táplálsz
bennünket.