Június 14. Szerda, Úrnapja nyolcadában

Szalézi Szent Ferenc imája Szent Józsefhez

Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese, Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által kérünk, Részesíts minket atyai oltalmadban!

Te, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed,
És akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek,
Nyisd ki atyai szemed és tekints gyermekeid érdekeire.
Ránk nehezedő gyötrelmünkben bizalommal fordulunk hozzád.
Méltóztass szerető oltalmadba venni, fontos és nehéz szükségletünket,
Ami annyira nyomaszt minket: ………(itt említsük szükségletünket)
Add, hogy ezek boldog elnyerése Isten dicsőségére
És jámbor szolgáid javára váljon.

Ó, szeretetreméltó József, kit sohasem szólítunk hiába,
Te, kiben Isten oly nagyon megbízik, hogy azt mondhatjuk:
„A Mennyben József inkább parancsol, mint kér”,
Gyöngéd atya, imádkozz értünk Jézushoz és Máriához.

Légy szószólónk Isteni Fiadnál, Akinek itt a földön figyelmes, szerető nevelője
És hűséges oltalmazója voltál.
Légy szószólónk Máriánál, Kinek szerető és gyöngéden szeretett Jegyese voltál.
Növelje dicsőségedet, hogy meghallgatásra lel nehéz kérésünk, melyet most Rád bízunk.
Hisszük, igen, hisszük, hogy meghallgatod Kívánságunkat, és megszabadítasz
mindattól a nélkülözéstől és keserűségtől, amely lelkünket elárasztja.

Szilárdan bízunk abban is, hogy semmit sem vonsz meg a hozzád könyörgőktől.
Mi, akik alázattal borulunk lábaidhoz, Drága Szent József, esedezve kérünk,
könyörülj meg sóhajtásainkon és könnyeinken.
Borítsd ránk irgalmad köpenyét, és áldj meg minket. Amen.

Hívők imája a papokért

Mennyei Atyánk!
Papjaid életük minden napján a Te nevedben végzik szolgálatukat. Adj nekik erőt, hogy szüntelenül a Te jelenléted képviselői, a Te szereteted küldöttei, a Te gondviselésed eszközei és a Te irgalmad közvetítői legyenek számunkra!
Urunk, Jézus Krisztus!
A papok egész életük során a Te szeretetedben szeretnének élni. Segítsd őket, hogy mindig a Te személyedben cselekedve mutassák be a szentmisét, a Te küldöttedként hirdessék az örök élet tanítását, és a Te megbízottadként szolgáltassák ki azt nekünk, a Te életet adó, és életünket megújító szentségeidet!
Szentlélek Isten!
Te nem csak az Egyházban, hanem minden papban is élsz. Segítsd a papokat sugallataiddal, ötleteiddel és tanácsaiddal, hogy papi életükkel jó példát mutassanak mindannyiunknak, különösen a fiataloknak és az evangélium hirdetésével Isten felé vezessenek minket! Ámen!

Papok imája

Mennyei Atyám!
Életem minden napján a Te nevedben akarom végezni papi szolgálatomat.
Adj nekem erőt, hogy szüntelenül a Te jelenléted képviselője, a Te szereteted küldötte, a Te gondviselésed eszköze és a Te irgalmad közvetítője legyek az emberek számára!
Uram, Jézus Krisztus!
Egész életem során a Te szeretetedben szeretnék élni. Segíts engem, hogy mindig a Te személyedben cselekedve mutassam be a szentmisét, a Te küldöttedként hirdessem az örök élet tanítását és a Te megbízottadként szolgáltassam ki az embereknek életet adó és életüket megújító szentségeidet!
Szentlélek Isten!
Te nem csak az Egyházban, hanem minden papban, így bennem is élsz.
Segíts sugallataiddal, ötleteiddel és tanácsaiddal, hogy papi életemmel jó példát mutassak minden embernek, különösen a fiataloknak, az evangélium hirdetésével a rámbízottakat és sokakat Isten felé vezessek.!
Ámen!