Az Istennek szentelt dolgok és személyek tisztelete

„Jézus bement Isten templomába és kiűzte azokat, akik a templomban adtak-vettek, a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait pedig fölforgatta. Írva vagyon, kiáltotta, az én házam az imádság háza, ti pedig rablóbarlanggá tettétek.” (Mt 21,12-13)


Ha Istent szeretjük és tiszteljük, tiszteljük az Istennek szentelt helyeket, dolgokat és személyeket is, például Isten házát, a temetőt, a keresztet, az oltárt, a szent edényeket, a papokat és szerzeteseket. Különösképpen szentek nekünk a szentségek, elsősorban az Oltáriszentség. Bennük Isten egészen közel jön hozzánk. Ezért kell gondosan előkészülnünk vételükre és méltóképpen fogadnunk ezeket. A Szentírás is szent, mert Isten szava van benne. Aki az Istennek szentelt helyeket, dolgokat, személyeket megbecsteleníti vagy meggyalázza, szentségtörést követ el; megfosztja Istent a neki járó tisztelettől. Különösen súlyos szentségtörés az Oltáriszentséget megbecsteleníteni vagy méltatlanul venni. Az is vétkezik Isten ellen, aki szent helyeken illetlenül viselkedik, a szent dolgokkal hanyagul és tiszteletlenül bánik és tiszteletlen a papokhoz és szerzetesekhez. „Ne illessétek fölkentjeimet, prófétáimnak ártani ne merjetek!” (Zsolt 104,15)