Hogyan szolgáltatják ki a betegnek a szentségeket

Előkészítés
Aki a papot a beteghez hívja, mondja meg a papnak, hogy a beteg eszméletén van-e és azonnali haláltól kell-e tartani. Azt is közölje, van-e a beteg lakásában feszület, gyertya és szenteltvíz, hogy a pap magával vihesse, ami hiányzik. A beteg szobájába egy asztalt kell állítani, úgy, hogy a beteg is láthassa. Legyen rajta fehér terítő, két gyertya között feszület, szenteltvíz zöld ágacskával, egy pohár tiszta víz, egy kanálka, tányéron hat vattacsomó, egy kevés só és kenyérbél. A vattát, sót és kenyérbelet kézmosás után el kell égetni. Ezenközben alkalmat kell adni a betegnek, hogy nyugodtan előkészüljön. Valaki indíttassa fel vele a hitet, reményt, szeretetet és bánatot és segítsen neki rövid fohászokat mondani.

A pap megérkezése
Amikor a pap belép a lakásba, meg kell gyújtani a gyertyákat. A pap békeköszöntéssel lép a beteg szobájába és meghinti a beteget és jelenlévőket szentelt vízzel. – Ha a beteg gyónik, a jelenlévők kimennek a szobából. A gyónás után a pap beszólítja őket.

A beteg megkenése
Ha van elég idő, a pap felolvassa az Evangéliumot a pogány százados szolgájának csodás gyógyulásáról, vagy egy más megfelelő szöveget a Szentírásból. Ezután mindenki letérdel és a pappal együtt könyörög a betegért. Ekkor következik a beteg megkenése. Végül a pap a jelenlévőkkel együtt imádkozik a betegért.

A beteg szentáldozása
Mindannyian közösen elmondják a Miatyánkot. Ezután a pap a betegnek nyújtja az Úr Testét. Ha a beteg a szent Eukarisztiát útravalónak veszi, akkor a pap ezt mondja neki: „Fogadd testvér (nővér) útravalónak a mi Urunk Jézus Krisztus Testét, aki védjen meg a gonosz ellenségtől és vezessen az örök életbe.”

A teljes búcsú
Végezetül a pap ismét arra inti a beteget, hogy bánja meg bűneit, szólítsa Jézus nevét, szenvedését és fájdalmait ajánlja fel engesztelésül a bűnökért és hagyja magát egészen Isten akaratára. Ekkor a pap az apostoli áldást adja neki. Ez az áldás a halál óráján teljes búcsút szerez a betegnek. (Haldoklók búcsúja)