A búcsú

A Szentatya minden huszonöt évben „Szentévet” hirdet. Meghívja a hivőket az Örök Városba, hogy bűneikből megtérjenek, gyónjanak, magukhoz vegyék az Úr Testét, Róma négy fő templomát meglátogassák és ott a Szentatya szándékára imádkozzanak. Aki ezt megteszi, teljes búcsúban részesül. A következő évben rendszerint az egész világon el lehet nyerni a szentévi búcsút.


Krisztus hatalmat adott az Egyháznak arra, hogy a bűnbánat szentségén kívül is elengedjen büntetéseket, amelyeket bűneinkért kiérdemeltünk. Azt mondotta: „Amit megköttök a földön, meg van kötve a mennyben is és amit föloldotok a földön, föl van oldva a mennyben is.” (Mt 18,18) Ezért az Egyház búcsúval enged el ideigtartó büntetéseket, amelyek a már megbocsátott bűnök után járnak. A büntetéseket, amelyek a még meg nem bocsátott bűnök után járnak az Egyház búcsúval nem tudja elengedni.

Krisztus az ő halálával kiérdemelte minden büntetés elengedését. Az Egyház is, szentjeiben, Krisztussal egyesülve, szüntelenül engesztel a bűnökért. Az Egyház Krisztus és a szentek engesztelésének kincsestárából ajánl fel Istennek kárpótlást az ideigtartó büntetésekért, amelyeket a hivőknek búcsúval elenged. A teljes búcsú minden ideigtartó büntetést eltöröl. Ilyen búcsú például a Porciunkula-búcsú, a Jubileumi búcsú és a haldoklók búcsúja. A részleges búcsú az ideigtartó büntetésnek csak egy részét törli el. Egy évi vagy negyven napi búcsú annyi büntetés elengedését jelenti, amennyit régente egy évig vagy negyven napig tartó vezekléssel kellett leróni. Hogy ez mennyi, azt csak Isten tudja. – Csaknem mindegyik búcsút fel lehet ajánlani a tisztítótűzben szenvedő lelkekért is.

A búcsú elnyeréséhez a kegyelem állapotában kell lennünk és el kell végeznünk az előírt jócselekedeteket vagy imádságokat. Aki legalább kéthetenként gyón vagy csaknem naponként áldozik, minden egyes alkalommal elnyerheti azokat a búcsúkat, amelyek gyónáshoz vannak kötve.

Némelyek így beszélnek: „Isten a bűn megbocsátásakor elengedte a büntetést is.” – Válasz: Isten megbocsátotta Dávid súlyos vétkét, de az érte járó büntetést nem engedte el. Nátán próféta megmondotta neki: „Az Úr megbocsátotta bűnödet, mindazonáltal fiad, ki néked született, meghal.” (2 Kir 12,13-14) – Téves az a hiedelem is, hogy a búcsú magát a bűnt is eltörli. – Rágalom azt mondani, hogy az Egyház pénzért árusítja a búcsút vagy pénzért megbocsátja még a jövendő bűnöket is.

A KERESZTÉNY SÚLYOS BETEGSÉG IDEJÉN
Súlyos betegség idején és halálunk óráján testünknek és lelkünknek különös erőre van szüksége. Ezért Krisztus, a betegek barátja, segítségünkre jön a betegek kenetének szentségében.