Március 26. Vasárnap, A Szenvedés vasárnapja – Feketevasárnap

HÚSVÉTI FÁK: AZON A VASÁRNAP….

Azon a vasárnap ujjongtak a pálmák,
mert a megváltásnak messiási álmát
valósulva látta Jeruzsálem népe;
jött Jézus … lepleket dobtak le elébe,
s lengettek fölötte büszke pálmaágat,
azon a vasárnap. …

Akkor, csütörtökön a szelíd olajfák
karcsú ágaikat lankadtan lehajták,
mert a Getsemane- kertben gyötrelemmel
vért verejtékezett egy magános ember,
vére szétfolyott a fekete rögökön,
akkor csütörtökön…

Azon a pénteken szomorú szél susog,
búsan hajladoztak bánatos cédrusok,
mert fönn a Golgotán cédrusfából ácsolt
kereszten függött egy véresre korbácsolt,
meggyötört, megkínzott kihűlt, sápadt tetem,
azon a pénteken….

S a másik vasárnap úgy pirkadat tájba’
kivirult a világ valamennyi fája,
északi fenyőktől délszaki pálmákig
mind üdén kizöldel, lombot hajt, virágzik,
mert halottaiból Jézus ím feltámadt
ezen a vasárnap!

IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szentháromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Amen.

Szentháromság – Áldás

Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása
aki teremtőnk, gondviselőnk és életünk forrása.
Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása
aki megváltónk, testvérünk és békességünk forrása.
Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása
aki vigasztalónk, pártfogónk és minden örömünk forrása.