A világ megtérítése

Mennybemenetele előtt ezt mondotta Jézus az apostoloknak: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,15-16)


A hittérítés az Egyház egyik legfontosabb feladata. Még mindig (1958-as adat) sok millió ember vár Krisztus örömhírére. Azonkívül a hitetlenség manapság behatol a legtávolabbi országokba is, elrabolva az emberektől még azt a keveset is, amit Istenről tudtak. Krisztus szeretetének kell sürgetnie minket és mindent meg kell tennünk, hogy a pogányok is megismerjék az igazságot és megkapják a hitet. A missziós területeken papok, szerzetesek, világi hitoktatók, orvosok dolgoznak segítőtársaikkal együtt. A hittérítők egy része keresztény országokból jön, más része a missziós területről származik. Azon fáradoznak, hogy a prédikáció és tanítás, az imádság és istentisztelet, az ifjúság nevelése és a betegek ápolása által az embereket Krisztusnak megnyerjék.

Mindannyiunknak segítenünk kell abban, hogy az Úr térítő parancsa teljesüljön. Hittérítők és megtértek a mi segítségünket várják. A legnagyobb segítség, amit adhatunk, az imádság és az áldozat, mert kegyelem nélkül senki sem juthat Krisztushoz. Azonkívül segíthetjük és segítenünk is kell a hittérítők munkáját azáltal is, hogy pénzt vagy más adományokat ajánlunk fel, megvesszük és terjesztjük a missziós újságokat, pénzt gyűjtünk és beszélünk a missziókért. A pénz templomok, iskolák és kórházak építésére, a hittérítők eltartására és új missziós telepek alapítására szükséges.

Aki misszióba akar menni, örvendeznie kell, hogy közreműködhet Krisztus országának gyarapításában, azonkívül egészségesnek és térítő munkára alkalmasnak kell lennie. Nagy kegyelem, ha valakit Isten hittérítésre szólít. Midőn Isten hívását érzi, örömmel kell mennie a misszióba.

Október utolsóelőtti vasárnapja a Missziós vasárnap. Az Aprószentek ünnepe pedig, vagy az erre következő vasárnap, a gyermekek missziós napja. – A világmisszió védőszentjei Xavéri Szent Ferenc és Kis Szent Teréz.

„Aki nem ég, fel nem lobbanthat egyebeket.”
(Pázmány Péter)