Március 12. Vasárnap, Nagyböjt III. vasárnapja

Legyen ma a lelkünk is oltár, amelyen megjelenhet a Szentségi Úr Jézus, hogy egyéni és közösségi életünkben méltó gyümölcsöket hozzon a mai ünnep és egész keresztény életünk. Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát, s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök időkön át! Szeressük Őt, Imádjuk Őt, Legyünk hálásak minden pillanatért, Áldjuk Szent Nevét Örökkön Örökké!

ARCODAT KERESEM URAM!

(Canterbury Szent Anzelm imája)

Arcodat keresem, Uram, Istenem!
Taníts engem, miképpen keresselek,
és hol talállak!

Te alkottál, Uram, és újjáalkottál:
ami bennem jó, az mind tetőled van.

Mégsem ismerlek még igazán.
Képedre és hasonlatosságodra alkottál,
hogy képes legyek rád gondolni
és téged szeretni.

Öntsd szívünkbe a szeretetet;
azt a szeretetet, mely hozzánk való
szeretetedből forrásozik,
hadd tudjunk másokat úgy szeretni,
mint te minket! Amen.

Aquinói Szent Tamás imája

Kimondhatatlan, teremtő Atya, kinek hódol az angyalok kara
s engedelmeskedik a végtelen, roppant és csodás világegyetem,
ki szétosztod világosságodat, Te a bölcsesség szent forrása vagy.

Ó lángoló Rend, Szépség, Szeretet, öntsd vaksi értelmemre fényedet.
Töltsd be hatalmasan és egyszerűn: a balga tudatlanság és a bűn,
e két átkozott sötétség, amely nyomunkban jár, távozzon tőlem el.

Szétárad léted bő sugara itt s megnyitod a csecsemők ajkait,
oldozd meg nyelvem is kegyelmesen, hogy zengő, forró és édes legyen.
Ó add, hogy könnyen folyjon a beszéd ajkamról, ha hirdetem az igét.

S add az elme értő élét, Atyám, hogy legyen bennem mély a tudomány,
amit tudhatok, úgyis oly kevés, ne mossa el bennem a feledés.
S tanuljak nagyon könnyen s mint finom szellőrezdülést a virágszirom,
érezzem meg az örök gondolat szárnyalását: az égi titkokat.

A célba-érés reménye hevít: igazítsad a lelkem lépteit,
feléd haladjak mindig boldogan, Feléd, ki Isten s Ember vagy, Uram,
ki élsz és uralkodol odafenn s itt lenn örökkön-örökké. Amen.