A Megváltó anyja a Boldogságos Szűz Mária

Midőn Jézus megszületett, napkeletről bölcsek jöttek Betlehembe, beléptek a házba, látták a gyermeket anyjával, Máriával, leborultak előtte és imádták őt. (Mt 2,1-11)


A Megváltó anyja a Boldogságos Szűz Mária. Öröktől fogva őt szemelte ki Isten arra, hogy Fiának anyja legyen. Mivel Fia igaz Isten, azért Mária Isten Anyja. Isten e méltóság által Máriát fölébe emelte minden angyalnak és embernek.

Mária szűz maradott, mint anya is. Szent József nem atyja, hanem nevelőatyja volt Jézusnak. Álmában mondotta meg néki az angyal, hogy Mária a Szentlélek közreműködésével lett a Megváltó anyja. Mivel Mária Isten Fiának anyjává választatott, élete egyetlen pillanatában sem lehetett alávetve a bűn uralmának. Ezért Isten megkímélte őt az eredeti bűntől és már életének első pillanatában megadta neki a kegyelmi életet. Már akkor malaszttal teljes és szeplőtelen volt, amikor anyja méhében megfogant. Ezért nevezzük Máriát szeplőtelenül fogantatott Szűz Anyának. Ezt a nagy kegyelmet is Jézus Krisztus érdemelte ki kereszthalála által. Isten oly gazdag kegyelmekkel látta el Máriát, hogy mindig Isten akaratát teljesítette. Így nem fért hozzá semmiféle személyes bűn sem. Mária a legtisztább és legszentebb az asszonyok között.

Az Egyház december 8-án ünnepli a Szeplőtelen Fogantatást. IX. Pius pápa 1854-ben ezen a napon hirdette ki hittételként Isten Anyjának ezt a kegyelmi kiváltságát.

Mivel Szent József a földön a gyermek Jézusnak és anyjának oltalmazója volt, az Egyház védőszentjének tiszteli őt. Március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet mint a Boldogságos Szűz jegyesét és a világegyház védőszentjét, május 1-én pedig munkás Szent József ünnepét. A vízkereszt utáni vasárnap a Szent Család ünnepe.

Mint napfény átragyog a töretlen üvegen:
Úgy jött el Jézusunk, hogy emberré legyen,
S a drága Szűz Anyát nem érte sérelem,
Örökkön szűz maradt, úgy szült emberi sarjat.

(Antoine de Saix, 16.század)