Január 20. Péntek, Szent Fábián és Sebestyén vértanúk

Szent Fábián vértanú 236-ban került Szent Péter trónjára. Euszébiosz elbeszélése szerint amikor az előző pápa halála után összegyűltek a rómaiak, hogy új pápát válasszanak, valamennyi jelölt méltatlannak bizonyult Szent Péter trónjára.

Fábián pap, hazatérve vidéki útjáról, értesült a gyűlésről és ő is bement a terembe. Elvegyült a jelöltek között, és egyszer csak berepült a terembe egy galamb és Fábián fejére telepedett. Azonnal megválasztották pápának. Pápasága idején Fábián megszervezte a római egyház közigazgatását.

Külön figyelmet szentelt a katakombáknak, több vértanú sírját rendbe hozatta. Figyelemmel kísérte az afrikai egyház vitáit, ő indította útnak Gallia első hittérítő püspökeit. Decius császár ellenszenvét hamar kivívta a tevékeny Fábián pápa.

Decius császár 250-ben kiadott üldözési rendeleteinek első áldozatai között volt Fábián pápa. Január 20-án végezték ki, testét a Callistus-katakombában temették el.

Szent Sebestyén, egyik legnépszerűbb szentünk, szintén január 20-án szenvedett vértanúhalált.

Sebestyén Milánóban született, Maximianus császár idején került Rómába. Egyszerre tudott császári tiszt és hű keresztény lenni.

A legenda szerint tehetséges szónok volt, társait is igyekezett elvezetni a hithez, a fogságban sínylődő keresztényeket bátorította. Végül őt magát is halálra ítélték. A mezőn egy oszlophoz kötözték, hogy halálra nyilazzák.

A holtnak hitt Sebestyént otthagyták a mezőn, egy Iréne nevű jámbor asszony házába vitte és ápolta, amíg fel nem épült. Amikor Sebestyén megjelent a nyilvánosság előtt, elterjedt a híre, hogy feltámadt.

A császár parancsára halálra ítélték, agyonverték és a csatornába dobták. A holttestet egy Lucina nevű asszony temette el. Ünnepét már 345-ben megülték Rómában.

VÉRTANÚK HIMNUSZA

Istennek hőse, vértanú,
követted Isten egy Fiát,
s az ellenségen győztesen
az égben ülsz ma ünnepet.

Rólunk imádnak ereje
a bűnök szennyét mossa le,
a fásultság nehéz ködét
s az ártó rosszat verje szét.

Meg vannak immár oldva mind
megszentelt tested láncai;
rólunk a földi láncokat
szavadra Krisztus oldja le!

Dicsérjük az Atyát s Fiát
s a Lelket, a Vigasztalót,
kik mennyben átadják neked
a hervadatlan koszorút. Amen.

SZENVEDŐ JÉZUSOM

Szenvedő Jézusom, Te erős Te bátor,
Te aki nem féltél sem a kínhaláltól,
sem e szenvedéstől mik a Tested érték,
pedig a tövisek homlokodat tépték.

Te akit először véresre sebeztek,
azután a végén keresztre szegeztek.
Könyörülj meg rajtam, bánat könnyem fakad,
irgalmadért esedezem feszületed alatt.

Irántam a szíved kegyelemmel teljék,
vedd el tőlem uram a keserűség kelyhét.
Vedd el tőlem uram töviskoronádat
a korbácsütések, ó de nagyon fájnak.

Hitvány, gyáva testem, hogy vigye kereszted,
mikor olyan nehéz, hogy a vállam reszket.
Téged elkísért az édesanyád könnye,
nekem senkim sincsen aki velem jönne.

Nekem senkim sincsen aki mellém állna,
oly árva vagyok olyan nagyon árva.
Egyedül csak te vagy akibe remélek,
ne hagyd, hogy elvesszek könyörögve kérlek.

Ne hagyd, hogy szenvedjek, hogy az élet fájjon.
Váltsd meg az életem, váltsd meg a halálom.
Bocsájtsd meg a bűnöm, Te tudod, Te látod,
ellenségeimnek én is megbocsájtok.

Múljék el a bánat ne gondoljunk másra,
csak az eljövendő szent feltámadásra.
Jézus Szíve Te tudsz segíteni,
Jézus Szíve Te fogsz segíteni,
Jézus Szíve már segített, dicsőség az Istennek.
Amen.