Székesfehérvár - Szent István Király Kápolna

Közösségünk
Egy lelkes, fiatalokból álló közösség keresett meg minket, hogy szeretnének hagyományhű szentmiséket a városban. Hosszas lelki felkészülés mellett a kápolna kialakítása után 2021. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén tartottuk az első szentmisét.
Címünk
Székesfehérvár, Koronázó tér 4.
Szertartások
Minden pénteken és vasárnap 17 és 19 órakor. Egyéb ünnepeken itt, a honlapon tájékozódjon a miserendről!
Previous
Next

Sensus fidei - hírlevél

Október 2.| Pünkösd utáni 19. vasárnap

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA – OKTÓBER 7. A török veszedelem idején kétszer is (1571-ben Lepantónál és 1716-ban Péterváradnál) a rózsafüzér imádsága segített a győzelem megszerzésében. Ezért rendelte el hálából XIII. Gergely pápa a mai ünnepet és XI. Kelemen pápa kiterjesztette az egész Egyházra. „Isten, kinek Egyszülötte élete, halála és feltámadása által nekünk az örök élet jutalmát megszerezte, engedd, kérünk, hogy e titkokról

2021. szeptember 26. | Pünkösd utáni 18. vasárnap

Valamikor a mai vasárnapnak nem volt külön miseszövege, mert a kántorszombat liturgiája – amikor a papszentelést végezték – áthúzódott erre a vasárnapra is. Mikor szombat este helyett szombat reggel kezdték az áldozatot bemutatni, akkor azt a miseszöveget tették erre a vasárnapra, amelyet a római Szent Mihály templom fölszentelésének ünnepén szoktak mondani. Ezért a mise énekei a templomszentelésre vonatkoznak, a szentleckében

Szeptember 19. | Pünkösd utáni 17. vasárnap

IMA A FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk.

Szeptember 12. | Pünkösd utáni 16. vasárnap | Szűz Mária Szent Neve

MISEREND Szeptember 17.  Szent Ferenc stigmatizációja – 17.00; (18.00 vesperás);19.00 Szeptember 19. – Pünkösd utáni 17. vasárnap – 17.00; (18.00 vesperás);19.00 Gyónásra a szentmisék előtt fél órával van lehetőség. Lelkibeszélgetéshez keressen bennünket az impresszumban található elérhetőségeken. MÁRIA SZENTSÉGES NEVE Mária neve szent név, amelytől reszketnie kell a pokolnak. Emlékezetünkbe hozza a Boldogságos Szűz életét és magasztos hivatását, és növeli bizalmunkat