Mindszenty József Imaszövetség

Imaszövetségünket 2018-ban Kisboldogasszony ünnepén hoztuk létre pár máig lelkes katolikus hívővel. Azóta az ország számos pontjáról csatlakoztak hozzánk hívek. 

A katolikus hit védelméért, a katolikus papságért, a katolikus tradíció magyar missziójának fejlődéséért és sikeréért, és a katolikus Magyarországért ajánljuk fel a napi tized rózsafüzért és az imát.

 

Csatlakozzon Imaszövetségünkhöz!

Vegye fel velünk a kapcsolatot email címünkön:

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

CREDO IN DEUM Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae; Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos; Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.

MI ATYÁNK, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. (…) Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. (…) Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Ó, JÉZUSOM, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

O MI IESU, dimitte peccata nostra, libera nos ab igne inferni, et assuma animas in caelum, praesertim illas, qui maxime indigent misericordia tua.

 

A BEVEZETŐ TIKOK:

Aki hitünket növelje.

Qui adaugeat nobis fidem.

Aki reményünket erősítse.

Qui corroboret nobis spem.

Aki szeretetünket tökéletesítse.

Qui perfeciat nobis caritatem.

 

AZ ÖRVENDETES OLVASÓ TITKAI:

(hétfő csütörtök, szombat)

Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.

Quem, Virgo, ex Spiritu Sancto concepisti.

Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Quem, Virgo, Elisabeth visitando portasti.

Akit te, Szent Szűz, a világra szültél.

Quem, Virgo, genuisti.

Akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.

Quem, Virgo, in Templo praesentasti.

Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

Quem, Virgo, in Templo invenisti.

 

A FÁJDALMAS OLVASÓ TITKAI:

(kedd, péntek)

Aki érettünk vérrel verejtékezett.

Qui pro nobis sanguinem sudavit.

Aki érettünk megostoroztatott.

Qui pro nobis flagellatus est.

Aki érettünk tövissel koronáztatott.

Qui pro nobis spinis coronatus est.

Aki érettünk a keresztet hordozta.

Qui pro nobis crucem bajulavit.

Aki érettünk keresztre feszíttetett.

Qui pro nobis crucifixus est.

 

A DICSŐSÉGES OLVASÓ TITKAI:

(szerda, vasárnap)

Aki halottaiból feltámadott.

Qui resurrexit a mortuis.

Aki a mennybe felment.

Qui ascendit ad caelos.

Aki nekünk a Szentlelket elküldte.

Qui nobis Spiritum Sanctum missit.

Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.

Qui te, Virgo, in caelos assumpsit.

Aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

Qui te, Virgo, in caelis coronavit.