Szemben az árral - Konferencia a világ és az egyház válságáról

Konferenciánk címét Tóth Tihamértól, a nagyszerű veszprémi püspöktől, a 20. századi magyar katolikus nemzetnevelő, írófejedelemtől kölcsönöztük. Az ő példájára konferenciánkon mi is határozottan és lényegre törően kívánjuk megfogalmazni a problémákat és az azokra adott válaszokat. Az Egyház legfontosabb feladatának mindig is a lelkek üdvösségét tartotta. Ma azonban, amikor a világ rohamléptekben alakul át, az Egyház vezetői sokszor nem csak hogy hallgatnak, hanem nyilatkozataikkal még inkább összezavarják a híveket. Mit tehetünk akkor, amikor az Egyházban, a papok és püspökök tanításában káosz uralkodott el? Hogyan kell válaszolnunk nekünk, katolikusoknak az új világrend kialakulására? Mi is ez az új világrend, és mennyiben kell foglalkoznunk vele? Mit kell egy katolikus családnak tennie, távol tartsa magától az agresszív ideológiákat? Milyen jeleket kell felismernünk, hogy mi, katolikusok a „föld sója és a világ világossága” maradjunk?

Stefan Frey atya, az FSSPX tartományfőnöke egész életében az Egyház válsága ellen küzd. Volt szemináriumi elöljáróként, tartományfőnökként jól tudja, milyen kihívások elé kell nézniük mindazoknak, akik katolikusként akarnak élni Európában. Előadásában arra is kitér majd, hogy a keresztény bátorság gyakorlása által Isten mennyi kegyelmet tud közvetíteni azoknak, akik rá hagyatkoznak.

Simon Gábor atya az elfeledett, vagy elhallgatott katolikus vallásgyakorlatok fontosságáról tart előadást. A szentek példáján keresztül rámutat arra, hogy a következetes katolikus hit szükségszerűen a világ és a társadalom meggyógyításával jár. Figyelmeztet, hogy ha azonban felesleges kompromisszumokkal a könnyebb utat választjuk, akkor a világ rabszolgájává válunk.

Kónyi-Kiss Botond arról beszél majd, hogyan lehet minden nehézség ellenére a széles körben vett társadalomban érvényre juttatni a hiteles katolikus álláspontot. Az új világrenddel szemben igenis fel lehet venni a küzdelmet.

Szász Péter és Fülep Dániel a tőlük megszokott alapossággal fogják bemutatni azokat az útvesztőket, melyek az új világi és egyházi narratívák hoznak létre, és természetesen kiutat is mutatnak a labirintusból.

Legeza Márton hat gyermekes családapa, pedagógus, tanár, aki mesél majd arról, hogyan talált rá útkeresése során a katolikus válaszra. Előadásában leginkább arról beszél majd, hogy a megváltozott egyházi és világi körülmények között, hogyan lehet a család szuverenitását és sértetlenségét a legmagasabb fokon megőrizni.

Konferenciánk alatt az Ős-Kép Kiadó könyveiből lehet vásárolni a helyszínen.

A konferencia után a piuszos kápolnában Stefan Frey atya celebrál szentmisét.

A belépés ingyenes, de a költségek fedezésére az adományokat hálásan fogadjuk.