Október 2.| Pünkösd utáni 19. vasárnap

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA – OKTÓBER 7. A török veszedelem idején kétszer is (1571-ben Lepantónál és 1716-ban Péterváradnál) a rózsafüzér imádsága segített a győzelem megszerzésében. Ezért rendelte el hálából XIII. Gergely pápa a mai ünnepet és XI. Kelemen pápa kiterjesztette az egész Egyházra. „Isten, kinek Egyszülötte élete, halála és feltámadása által nekünk az örök élet jutalmát megszerezte, engedd, kérünk, hogy e titkokról […]

2021. szeptember 26. | Pünkösd utáni 18. vasárnap

Valamikor a mai vasárnapnak nem volt külön miseszövege, mert a kántorszombat liturgiája – amikor a papszentelést végezték – áthúzódott erre a vasárnapra is. Mikor szombat este helyett szombat reggel kezdték az áldozatot bemutatni, akkor azt a miseszöveget tették erre a vasárnapra, amelyet a római Szent Mihály templom fölszentelésének ünnepén szoktak mondani. Ezért a mise énekei a templomszentelésre vonatkoznak, a szentleckében […]

Szeptember 19. | Pünkösd utáni 17. vasárnap

IMA A FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk. […]

Szeptember 12. | Pünkösd utáni 16. vasárnap | Szűz Mária Szent Neve

MISEREND Szeptember 17.  Szent Ferenc stigmatizációja – 17.00; (18.00 vesperás);19.00 Szeptember 19. – Pünkösd utáni 17. vasárnap – 17.00; (18.00 vesperás);19.00 Gyónásra a szentmisék előtt fél órával van lehetőség. Lelkibeszélgetéshez keressen bennünket az impresszumban található elérhetőségeken. MÁRIA SZENTSÉGES NEVE Mária neve szent név, amelytől reszketnie kell a pokolnak. Emlékezetünkbe hozza a Boldogságos Szűz életét és magasztos hivatását, és növeli bizalmunkat […]

Szeptember 5. | Pünkösd utáni 15. vasárnap

Miserend Szeptember 8. – KISBOLDOGASSZONY (17.00 mise, 18.00 vesperás, 19.00 mise) Szeptember 10. – Tolentinoi Szent Miklós (17.00, 19.00) Szeptember 12. – Pünkösd utáni 16. vasárnap – Szűz Mária Szent Neve (17.00 mise, 18.00 vesperás, 19.00 mise) Gyónásra minden mise előtt fél órával van lehetőség. Lelkibeszélgetéshez keressen bennünket az impresszumban található elérhetőségeken. SPIRAGO FERENC: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ Mária gyermekségtörténetéről keveset […]

Augusztus 29. | Pünkösd utáni 14. vasárnap

ELŐADÁS: A X. PIUSZ PAPI TESTVÉRÜLET BEMUTATÁSA – SZEPT. 3. PÉNTEK, 18.00 „Testvérületünk egy nagyon különleges helyet foglal el abban a helyzetben, melybe az Egyház zuhant az elmúlt 60 évben, s melyben maga a Testvérület felnövekedett. A küzdőszellem a Testvérület alapvonásává vált. Kezdettől fogva ez volt az eszköz az Egyház ellenségeinek hittel, bátorsággal és kitartással való leküzdésére. Azonban nem szabad […]

Augusztus 22. – Pünkösd utáni 13. vasárnap

MÁRIA SZÉTTIPORJA A SÁTÁN FEJÉT Már a Teremtés könyve előre vetíti, hogy lesz valaki, aki végérvényesen győzedelmeskedik a Sátán felett. Ez pedig a mi mennyei édesanyánk: a Boldogságos Szűz Mária. Az ő Szívében se születése előtt, se születése után nem volt ott a bűnnek semmilyen – még áteredő – foltja sem. Nagyszerű cikket ajánlok olvasásra erről a misztériumról honlapunkon (prohungariasacra.hu) […]

Első szám – Nagyboldogasszony

A HITÉRZÉK (SENSUS FIDEI) MEGTISZTÍTÁSÁÉRT Minden erőnkkel azért küzdünk, hogy a Mi Urunk, Jézus Krisztusnak hűséges munkatársaiként alkalmasak legyünk arra, hogy általunk a katolikus vallás, hit, világnézet újra jelen lehessen a hívek számára. A mai napon megalapítottuk a Szent István Király Kápolnát, egy kis otthont, mely az idetartozó hívek Golgotája lesz, mely a Színeváltozás hegyeként a Szentháromságos Egy Isten dicsőségének […]

Interjú Östör Dániel atyával: A piuszos kápolna otthont ad a katolikus szellemnek egy hitében meggyöngült városban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk az Önök tevékenységéről. Elsőként engedjen meg egy személyes kérdést. Úgy tudom, hogy Dániel atya Székesfehérvár szülötte. Milyen élmények fűzik a városhoz? Valóban itt születtem, és büszke vagyok rá, hogy lényegében a város falain belül nőttem fel. „A templom és iskola” számomra itt van. A Bazilikában kezdtem ministrálni Horváth Imre […]

Az Immaculata – utolsó mentsvárunk

Miként azonban az esthajnalcsillag megelőzi a napot, úgy készíti elő Mária diadala Krisztus diadalát. A megváltás első ígérete ezért hangzik így: „ő széttiporja fejedet”. És az Egyház liturgiájában így fordul Máriához: „Te egyedül győzted le az összes eretnekséget az egész földön!” Fatimában Mária szájából halljuk e vigasztaló szavakat: „Végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik”, és Szent Maximilián meg van győződve, hogy „biztosan Isten akarata, hogy az Immaculata minden lelket meghódítson”.