Október 22. | Pünkösd utáni 22. vasárnap | Szent Rafael arkangyal

SZEMBEN AZ ÁRRAL: KONFERENCIA A VILÁG ÉS AZ EGYHÁZ VÁLSÁGÁRÓL Helyszín: Székesfehérvár, Hotel Magyar Király; Időpont: 14.00 – 18.00 Konferenciánk címét Tóth Tihamértól, a nagyszerű veszprémi püspöktől, a 20. századi magyar katolikus nemzetnevelő, írófejedelemtől kölcsönöztük. Az ő példájára konferenciánkon mi is határozottan és lényegre törően kívánjuk megfogalmazni a problémákat és az azokra adott válaszokat. Az Egyház legfontosabb feladatának mindig is […]

Október 17. | Pünkösd utáni 21. vasárnap | Alacoque Szent Margit

OKTÓBER 18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA A régi kelet egyik legkulturáltabb városában, Antióchiában született. Ebben a városban nevezték először Krisztus tanítványait keresztényeknek és úgy látszik, Lukács maga is hamarosan keresztény lett. Később Szent Pálhoz csatlakozott és mindvégig hűséges követője lett. Ő írta Szent Pál tanítása alapján a harmadik evangéliumot és nagyrészt személyes tapasztalatai alapján az Apostolok cselekedeteit. Orvos volt s a […]

Október 10. | Pünkösd utáni 20. vasárnap

OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA A Szűzanya szüntelenül mondogatja, hogy az Istenhez való megtérésünk által, az imádságnak, különösen a rózsafüzér imának köszönhetően jön el a béke. Ő mindig megtartja ígéretét azoknak, akik bíznak benne. Említsük csak meg, amit Szent Domonkosnak és boldog Alan de Rupe-nak ígért: „Aki a rózsafüzér imádkozásával rám bízza magát, nem fog elveszni” És még: „Aki terjeszti a rózsafüzér […]

Október 2.| Pünkösd utáni 19. vasárnap

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA – OKTÓBER 7. A török veszedelem idején kétszer is (1571-ben Lepantónál és 1716-ban Péterváradnál) a rózsafüzér imádsága segített a győzelem megszerzésében. Ezért rendelte el hálából XIII. Gergely pápa a mai ünnepet és XI. Kelemen pápa kiterjesztette az egész Egyházra. „Isten, kinek Egyszülötte élete, halála és feltámadása által nekünk az örök élet jutalmát megszerezte, engedd, kérünk, hogy e titkokról […]

2021. szeptember 26. | Pünkösd utáni 18. vasárnap

Valamikor a mai vasárnapnak nem volt külön miseszövege, mert a kántorszombat liturgiája – amikor a papszentelést végezték – áthúzódott erre a vasárnapra is. Mikor szombat este helyett szombat reggel kezdték az áldozatot bemutatni, akkor azt a miseszöveget tették erre a vasárnapra, amelyet a római Szent Mihály templom fölszentelésének ünnepén szoktak mondani. Ezért a mise énekei a templomszentelésre vonatkoznak, a szentleckében […]

Szeptember 19. | Pünkösd utáni 17. vasárnap

IMA A FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk. […]

Szeptember 12. | Pünkösd utáni 16. vasárnap | Szűz Mária Szent Neve

MISEREND Szeptember 17.  Szent Ferenc stigmatizációja – 17.00; (18.00 vesperás);19.00 Szeptember 19. – Pünkösd utáni 17. vasárnap – 17.00; (18.00 vesperás);19.00 Gyónásra a szentmisék előtt fél órával van lehetőség. Lelkibeszélgetéshez keressen bennünket az impresszumban található elérhetőségeken. MÁRIA SZENTSÉGES NEVE Mária neve szent név, amelytől reszketnie kell a pokolnak. Emlékezetünkbe hozza a Boldogságos Szűz életét és magasztos hivatását, és növeli bizalmunkat […]

Szeptember 5. | Pünkösd utáni 15. vasárnap

Miserend Szeptember 8. – KISBOLDOGASSZONY (17.00 mise, 18.00 vesperás, 19.00 mise) Szeptember 10. – Tolentinoi Szent Miklós (17.00, 19.00) Szeptember 12. – Pünkösd utáni 16. vasárnap – Szűz Mária Szent Neve (17.00 mise, 18.00 vesperás, 19.00 mise) Gyónásra minden mise előtt fél órával van lehetőség. Lelkibeszélgetéshez keressen bennünket az impresszumban található elérhetőségeken. SPIRAGO FERENC: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ Mária gyermekségtörténetéről keveset […]

Augusztus 29. | Pünkösd utáni 14. vasárnap

ELŐADÁS: A X. PIUSZ PAPI TESTVÉRÜLET BEMUTATÁSA – SZEPT. 3. PÉNTEK, 18.00 „Testvérületünk egy nagyon különleges helyet foglal el abban a helyzetben, melybe az Egyház zuhant az elmúlt 60 évben, s melyben maga a Testvérület felnövekedett. A küzdőszellem a Testvérület alapvonásává vált. Kezdettől fogva ez volt az eszköz az Egyház ellenségeinek hittel, bátorsággal és kitartással való leküzdésére. Azonban nem szabad […]

Augusztus 22. – Pünkösd utáni 13. vasárnap

MÁRIA SZÉTTIPORJA A SÁTÁN FEJÉT Már a Teremtés könyve előre vetíti, hogy lesz valaki, aki végérvényesen győzedelmeskedik a Sátán felett. Ez pedig a mi mennyei édesanyánk: a Boldogságos Szűz Mária. Az ő Szívében se születése előtt, se születése után nem volt ott a bűnnek semmilyen – még áteredő – foltja sem. Nagyszerű cikket ajánlok olvasásra erről a misztériumról honlapunkon (prohungariasacra.hu) […]