Küldetésünk

Közösségünk évekkel ezelőtt katolikus férfiak testvériségeként kezdte meg működését, az értékeihez
végsőkig hű, azért küzdeni is hajlandó, harcias kereszténység szellemében, valamint magyar hazánk
lelki és szellemi megújulásának előmozdítás iránt elköteleződve. Időközben az Egyház és a
társadalom válsága olyannyira elhatalmasodott, hogy papok és hívek egyaránt érezni, észlelni
kezdték: nem elégedhetnek meg a középszerrel. Radikálisnak, egyúttal realistának kell lenni.

Radikálisnak, hiszen az egyházban elharapódzó modernizmusnak, valamint a nemzeti érzület
elsorvasztásának sodrásában szilárd kiállásra van szükség. Őseink katolikus hitéből és
hazaszeretetéből nem engedhetünk jottányit sem!

Realistának, hiszen a katolikusok között dívó hurráoptimizmus, alaptalan és hazug idealizmus
veszélyeivel és bénító voltával úton-útfélen szembesülhetünk. Korunk tragikus állapotát, a sátán
evilági tombolását komolyan véve megalkuvás nélkül állunk bele akár a kilátástalannak tűnő
küzdelembe is.

Ennek megfelelően alakult át a Pro Hungaria Sacra Testvérület profilja: A Szent X. Piusz
Testvérülethez társult tagként csatlakozó katolikus papok, valamint a velük szoros kapcsolatban álló
hívek testvéri közösségévé vált, ahol mindenki a maga életállapotában, a saját körülményei között
próbál igaz katolikus keresztényként és elkötelezett magyar hazafiként élni, küzdve Egyházáért,
Hazájáért, családjáért, és nem utolsó sorban saját üdvösségéért: egy Szent Magyarországért.

Múltunk

A Pro Hungaria
Sacra története

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit Lorem ipsum dolor sit altmet, conse ctetur adipiscing elit aloma lomiur off silder tolos. Lorem ipsum dolor sitlor amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

közösségeink

Magyarországon egyre több helyen alakulnak olyan közösségek, melyek igénylik a hithű katolikus tanítást, szentségkiszolgáltatást és szentmisét. Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Farkasgyepű

Simon Gábor atya

Budapest

Simon Gábor atya

Nagygörbő

Dr. Aradi László Atya

Sümegcsehi

Dr. Aradi László atya

Keszthely

Dr. Aradi László atya

Székesfehérvár

Östör Dániel atya