Ájtatosságok

Szent Antal kilencede

Június 3-án este, vagy 4-én reggel kell elkezdeni ezt a kilencedet. 100 napi búcsú a responzórium és a hozzá csatolt könyörgés elmondásáért. Akik pedig egy hónapon keresztül naponta elvégzik a szokásos feltételek mellett tetszés szerint választható napon, teljes búcsúban részesülnek. (IX. Pius, 1886. január 15.)

Szent Vér ájtatosság

1996-tól kezdődően, Nigériában, egy Barnabás nevű férfinak látomásai kezdődtek: Jézust látta, kezében egy Kelyhet tartott, amiben egy tüzes nyelv volt. Isteni sugarak áradtak ki a kehelyből. Urunk így szólt: “Gyermekeim, fogadjátok ezt: Ez az Én Vérem, megváltásotok Vére…”

Pio atya “ellenállhatatlan” kilencede

Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre – és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.