Karácsonyi kilenced

December 16. és 24. között „Minél jobban tiszteltek engemet, annál inkább magáldlak titeket.” Áldáskérés a Kisded Jézustól Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában. Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket. Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért […]

5. A megtestesülés titka

Tudjuk, hogy Isten az első ember teremtésével valósította meg szándékát. Ádám mind a maga, mind neme számára elnyerte ezt a kegyelmet, mely Isten gyermekévé tette őt. De bűnével mind ő, mind neme elveszítette az isteni ajándékot. Lázadása óta valamennyien mint bűnösök születtünk, megfosztva attól a kegyelemtől, mely Isten gyermekeivé tett bennünket. Sőt Isten ellenségei és a harag fiai vagyunk.[1] A […]

4. Isten gyermekévé fogad bennünket

Hogyan valósítja meg Isten ezt a fönséges tervet, mely szerint részesíteni akar bennünket abban az életben, amely felülmúlja természetünk arányait, meghaladja jogait és erőit, amelyet nem követel semmiféle szükségletünk sem? Abban az életben, amely anélkül, hogy lerontaná ezt a természetet, soha nem sejtett boldogsággal halmozza el az emberi szívet? Hogyan valósul meg Isten szándéka, hogy „belépjünk isteni életének kimondhatatlan közösségébe”[1] […]

3. Isten azt akarja, hogy szentek legyünk

Folytassuk most a részletes tárgyalást, az Apostol szavait követve. – Ez a tárgyalás elkerülhetetlenül ismétlésekre vezet, de reméljük, hogy megbocsáthatók, tekintve ezeknek az életbevágó kérdéseknek magasztosságát és jelentőségét. Csak akkor sejthetjük meg e dogmák nagyszerűségét és a lélek számára nagy termékenységét, ha kissé elidőzünk szemlélésüknél. Tudjuk, hogy minden tudományban vannak alapelvek, alaptételek, melyeken nyugszik minden további okfejtés és végső következmény. […]

2. Az Isten Atya

Az emberi ész be tudja bizonyítani, hogy van egy legfőbb Lény, minden teremtmény első létrehozója, aki a világ gondviselője, a legfőbb jutalmazó és mindennek végső célja. Ebből az ésszerű megismerésből és a belőle származó, teremtmények és Isten közti viszonyból bizonyos kötelességek folynak Isten és embertársaink iránt. Ezeknek összességét természettörvénynek nevezzük, ennek megtartása a természetes vallás. De bármilyen éles is az […]